Ubezpieczenie zdrowotne w Holandii

W tym artykule znajdują się informacje o przepisach dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego (hol. zorgverzekering), obowiązujących w Holandii. Artykuł jest skierowany przede wszystkim do osób planujących dłuższy pobyt na terenie tego kraju. Informacje w nim zawarte pochodzą ze strony informacyjnej holenderskiego Ministerstwa Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu: www.rijksoverheid.nl/zorgverzekering.

Informacje ogólne

Holenderski system opieki zdrowotnej charakteryzuje się poniższymi cechami:

  • Obowiązek wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego dotyczy wszystkich mieszkańców Holandii niezależnie od stanu zdrowia lub możliwości finansowych. Oznacza to w praktyce, że w ciągu 4 miesięcy od zameldowania się w urzędzie gminy (hol. gemeente), należy dopełnić formalności związanych z ubezpieczeniem. W przypadku braku ubezpieczenia odpowiednia instytucja wyśle do nas pismo przypominające o tym fakcie.
  • Inaczej niż w innych krajach, gdzie opiekę zdrowotną zapewniają organizacje sektora publicznego, w Holandii większość opieki zdrowotnej zapewniana jest przez firmy prywatne (zdecydowana większość szpitali również jest prywatna).
  • Osobom o niskich dochodach przysługuje dodatek do ubezpieczenia (zorgtoeslag)

Kary za brak wykupionego ubezpieczenia

W przypadku braku dopełnienia na czas obowiązku posiadania ubezpieczenia ubezpieczyciel prywatny nałoży grzywnę w imieniu CVZ (College voor zorgverzekeringen) w momencie aplikacji o ubezpieczenie. Wysokość kary to 130% wartości nominalnej składki za ubezpieczenie zdrowotne, pomnożone przez liczbę miesięcy, w trakcie których dana osoba nie była ubezpieczona (maksymalnie pięć lat). Koszty opieki w okresie bez ubezpieczenia ponoszone są przez daną osobę.

Zakup ubezpieczenia zdrowotnego

Opłaty za ubezpieczenie rozliczane są za pomocą polecenia przelewu. Oznacza to, że aby móc kupić ubezpieczenie zdrowotne należy posiadać holenderskie konto bankowe, z którego co miesiąc potrącana będzie odpowiednia kwota.

Eigen risico

Eigen risico, czyli ryzyko własne, to kwota, do której ubezpieczony samodzielnie pokrywa koszty leczenia. Ryzyko własne zawiera się w przedziale od 360 do 860 euro. Kwotę ryzyka własnego wybiera ubezpieczony i im wyższe ryzyko własne ponosi ubezpieczony tym niższa jest standardowa miesięczna opłata za ubezpieczenie zdrowotne.

Oznacza to na przykład, że realizując receptę w aptece, nie płaci się gotówką za leki, a ubezpieczyciel automatycznie potrąca odpowiednią kwotę z konta ubezpieczonego. Gdy próg ryzyka własnego zostanie osiągnięty, koszt każdej następnej recepty pokrywany jest już przez ubezpieczyciela.

Jak znaleźć odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne?

Wszyscy mieszkańcy Holandii oraz nierezydenci, którzy płacą podatki od wynagrodzeń w Holandii mają obowiązek wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego. Ubezpieczenie nie jest nawiązywane automatycznie i każda osoba musi samodzielnie wybrać ubezpieczyciela oraz zawrzeć umowę ubezpieczenia. Oferty ubezpieczycieli można porównać na stronie www.independer.nl/zorgverzekering (dostępna w języku holenderskim lub angielskim) oraz na stronie www.zorgwijzer.nl/zorgvergelijker/polski (dostępnej w języku polskim). Na obydwu stronach, po podaniu podstawowych danych i wybraniu wysokości ryzyka własnego, można również wybrać szereg opcji ubezpieczenia dodatkowego (np. fizjoterapie lub rozszerzenie opieki stomatologicznej).

Dodatek do ubezpieczenia zdrowotnego – zorgtoeslag

Zorgtoeslag to dodatek do ubezpieczenia zdrowotnego przysługujący osobom o niskich dochodach. Aby się o niego ubiegać, należy spełniać określone warunki. W roku 2015 są one następujące:

  • należy mieć przynajmniej 18 lat
  • należy mieć wykupione holenderskie ubezpieczenie zdrowotne
  • roczne dochody muszą być odpowiednio niskie: dochód osoby nie posiadającej zarejestrowanego partnera – maksymalnie 26 316 euro, dochody wspólne z partnerem (w zarejestrowanym związku) – maksymalnie 32 655 euro
  • należy mieć obywatelstwo holenderskie, innego kraju UE lub Liechtensteinu, Norwegii, Islandii albo Szwajcarii
  • posiadany majątek nie może przekraczać kwoty 21 330 euro (w przypadku osób w związkach zarejestrowanych majątek liczony jest na osobę)

Aby wystąpić o dodatek do ubezpieczenia zdrowotnego, należy posiadać DigiD i wypełnić wniosek na stronie holenderskiego Urzędu Skarbowego: Mijn toeslagen.

Więcej szczegółowych informacji o zorgtoeslag można znaleźć na stronie: De Belastingdienst – Zorgtoeslag.

Jakie są następne kroki?

Po wykupieniu ubezpieczenia należy udać się do wybranej przez siebie przychodni, aby się zarejestrować. Lekarz pierwszego kontaktu (hol. huisarts) będzie pierwszym punktem kontaktu w sprawach zdrowotnych.

Po zakończeniu powyższej procedury zaczynamy być objęci ubezpieczeniem zdrowotnym na terenie Holandii.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie Centrum Informacji o Ubezpieczeniu Zdrowotnym: www.zorgverzekering.org.

  4 comments for “Ubezpieczenie zdrowotne w Holandii

Dodaj komentarz: